Vi bryr oss om er inomhusmiljö!

Företaget har över fyrtio års samlad brancherfarenhet. Till vår hjälp har vi bland annat specialtränade hundar. Hundarna är utbildade på att söka efter den gas (M-VOC) som mögel och bakterier avger. En del av den mikrobiella påväxten kan vi människor lukta oss till, men en hel del av hälsostörande gaser känner vi inte lukten av. Hundarna har däremot inga problem att känna dem. Tyvärr är det så att även torkat mögel avger hälsovådliga gaser så det går inte att hitta en mögelskada bara med hjälp av fuktmätare.

Mögelhunden är naturligtvis viktig för en mögeltekniker. Men hunden är bara en del av en mögelteknisk besiktning. Teknikern måste även ha kunskap inom byggnadsteknik, mikrobiologi och en del juridik.

Hundar används idag inom en rad områden. För att söka narkotika, försvunna människor, sprängämnen m m. Våra hundar har en lika gedigen utbildning som polisens och militärens hundar och de tränas regelbundet för att hela tiden prestera på topp.