Hur är er inomhusmiljö?

Många lider av allergier, astma, huvudvärk, magproblem, hudirritationer, slemhinneirritationer, onormal trötthet, upprepade infektioner m m, utan att veta vad det beror på. Ofta kan man härleda dessa problem till mögel och bakterier i den inomhusmiljö man vistas i. Mikrobiella problem kan uppstå överallt där det finns fukt. Fukten kan komma från en mängd olika källor: kondens, dåligt torkade byggmaterial, läckor, dålig dränering, felbyggda husgrunder etc. Det är viktigt att veta att problemen kvarstår även om fukten torkas ut!

Det är vanligt att man inte vill veta att man bor i en mögelskadad fastighet. Man förnekar att man själv är drabbad. Risken är då stor att man utsätter sig själv och sin familj för onödiga hälsorisker. Framför allt barnen är i riskzonen. Men problemen går att åtgärda! Vi kan hjälpa er att komma till rätta med en ohälsosam innemiljö. Ofta kan man dessutom få ekonomisk hjälp på vägen. Eftersom det skiljer sig på vilken boendeform man har och hur länge man bott på ett ställe, kan ni läsa mer under länken "Besiktning"

Hur vanligt är det då med mikrobiella problem? Tyvärr alltför vanligt. Enligt en forskarrapport från maj 2001 av teknologie doktor Anders Sjöberg vid Chalmers institution för byggnadsmaterial, så är 25 % av alla byggnader i Stockholm, byggda mellan 1985 - 92, drabbade av så kallade sjuka-hus syndrom. Det finns även studier som visar att problemen är minst lika stora för byggnader byggda på 60- och 70-talet.

Andra exempel på problemets storlek är att i den rapport som bostads- och urbanforskningsinstitutet vid Uppsala universitet presenterade i slutet av 2003, slås det fast att 70 % av landets kommuner haft problem med mikrobiella skador i skolor de senaste åren. Ett annat faktum som visades av den så kallade Bamsestudien, ledd av barnläkaren Magnus Wickman och publicerad i januari 2003, med 4000 undersökta dagisbarn i Stockholm, är att barnastma och barnallergier stigit till en nivå av 40 % av alla dagisbarn.

Men det finns hjälp att få! Vi på INOMHUSTEKNIK kan hjälpa er. Med hjälp av mögelhund och vår erfarenhet så kan vi lokalisera källan till problemet och föreslå åtgärder. Hur en besiktning går till kan ni läsa om på sidan "Besiktning".