Så här går en mögelteknisk besiktning till:

En mögelteknisk besiktning börjar alltid med att mögelteknikern tillsammans med kunden går igenom de ritningar och handlingar som finns tillgängliga. Kunden får också berätta vilka problem man upplevt. Efter detta sker en okulär besiktning av huset både invändigt och utvändigt.

Därefter är dags att ta in mögelhunden, som tillsammans med mögelteknikern söker igenom alla tillgängliga utrymmen. Hittar hunden spår av mögel så markerar den. När besiktningen är klar så får kunden en muntlig genomgång av vad som hittats. Inom några dagar skickas även ett skriftligt protokoll. Detta protokoll innehåller allt som diskuterats på plats, men även rekommendationer utifrån eventuella skador som hittats.

Ofta leder hundens/teknikerns resultat till att det behöver göras provtagningar i konstruktionen för laboratorieanalys. Med hjälp av mögelhunden kan man minimera antalet prover då provtagning inte sker på måfå utan där mögelhunden har markerat. Provtagningen görs ofta genom ett borrprov som stoppas i en steril provburk och genast skickas på analys. I laboratoriet kan man fastställa vilken typ av mögel eller bakterie det rör sig om. Det hela tar upp till tre veckor att få provsvaren. Självklart samarbetar vi med landets ledande inom mikrobiologiska analyser.